Manresa necessita un hotel important? La notícia que un dels projectes adormits ha passat a descansar en pau sense temps de despertar-se ha tornat a moure la periòdica reflexió sobre la quantitat de places hoteleres, especialment amb un cert nombre d'estrelles, aptes per als viatgers de negocis. Els comentaristes repassen mentalment, o per escrit, la dotació d'equipaments i infraestructures del nucli urbà i en aquest aspecte li posen una nota baixa. Si arribés una allau de visitants convocats per un important certamen no sabrien on posar-los. La pregunta és si n'hi ha gaires, al cap de l'any, o de la dècada, de certàmens d'aquestes característiques. I si la resposta és negativa, la pregunta passa a ser una altra: com vols que algú construeixi un hotel gran i estrellat si no té unes mínimes garanties d'ocupació sostinguda?

La teoria econòmica diu que la llei de l'oferta i la demanda regula el mercat amb una certa eficàcia, tot i que es tracta d'una llei discutida, sobretot quan les situacions de monopoli o d'oligopoli distorsionen el mercadeig, o quan les autoritats creuen que l'autoregulació impulsa dinàmiques contràries a l'interès de la majoria. Ciutats com Barcelona poden limitar l'obertura d'hotels per evitar morir d'èxit turístic. No és el cas de Manresa, on qui vulgui obrir-ne un serà benvingut, i on el problema és justament el contrari: la manca d'interessats. Quan la llei de l'oferta i la demanda no aconsegueix satisfer amb eficàcia un servei que les autoritats consideren essencial per a la majoria de la població, poden prendre la iniciativa i oferir-lo pel seu compte o incentivar d'alguna manera la iniciativa privada perquè el presti malgrat la desconfiança en la seva rendibilitat. Aquesta podria ser una línia d'actuació possible en la qüestió hotelera: que l'Ajuntament posi esforç i recursos al servei d'aquest objectiu, com els posa per fer arribar el bus a barris on el servei perd diners, posem per cas.

Quin és el benefici per a la majoria de ciutadans del fet que a Manresa creixi el nombre de places d'hotel de quatre estrelles en amunt? Quins interessos veuran compensades les seves mancances si aquestes places són creades? Són preguntes a respondre si es planteja que l'Ajuntament s'hi posi. Però més en el fons, més en l'arrel, la pregunta és si l'oferta de més places hoteleres anirà del bracet d'una demanda equivalent. Si l'òrgan crearà la funció. Que els experts ho debatin!