Els eixos viaris costen molt poc de dibuixar i molt més de construir, com s'ha anat comprovant les darreres dècades. Fa quaranta anys ja es parlava del túnel del Cadí i de l'eix Transversal molt abans que hi hagués cap moviment institucional en ferm, i en la certesa que un dia o altre serien realitat, es dibuixaven altres eixos, com el Vertical, reclamat per la Cambra de Comerç de Valls. «En la darrera sessió del ple de la Cambra de Comerç i Indústria de Valls s'acordà ratificar la necessitat de la formació d'un Eix Vertical de Catalunya que enllacés les autopistes de Llevant i de les comarques tarragonines amb el túnel del Cadí, creuant el futur eix Transversal per Manresa. Segons la Cambra de Comerç de Valls, aquest Eix Vertical era considerat de vital importància per a les comunicacions amb Europa, ja que escurçaria la ruta amb París uns 160 quilòmetres», informava aquest diari. La ruta reclamada passava per Igualada i a Manresa tirava cap al nord seguint el Llobregat fins al futur túnel del Cadí. Al cap de quaranta anys hi ha carretera sense desdoblar de Manresa a Igualada, i d'allà a Valls, carretera a Vilafranca i l'autopista de sempre.