Han començat a l'Hospital de Sant Joan de Déu obres per convertir una part de les instal·lacions prèvies a l'ampliació en aules per als estudiants de Medicina de la UVic-Universitat Central de Catalunya, i aquest estiu s'hi afegiran les que es duran a terme a la Clínica Universitària per adaptar-la a les necessitats del nou grau. Fins ara, la incorporació d'aquesta carrera a l'oferta universitària de Manresa ha estat relativament poc visible. A partir del setembre hi haurà 45 estudiants de forma permanent a les instal·lacions que s'estan preparant a Sant Joan de Déu. I cada any, 45 més. El nou grau concentra a Vic l'activitat durant els dos primers cursos, i desplaça el pes a Manresa quan les matèries fan més necessari un entorn hospitalari. El curs que ve Manresa farà un pas més en el seu creixement com a ciutat universitària, i la FUB veurà materialitzat un dels actius més importants de la seva federació amb la UVic. Serà un moment important d'un projecte que dona gruix a la ciutat.