Una de les característiques humanes més generalitzades és la tendència a repetir els errors. Les dades mostren un repunt de l'activitat constructora arreu en un moment d'alça del preu del lloguer. Quan els ciutadans veuen que, amb el mateix que costa un lloguer, paguen la mensualitat de la hipoteca, la tendència és, preu per preu, que l'habitatge sigui de propietat. Ja sigui incrementant el preu dels lloguers o abaixant el de les mensualitats de les hipoteques, uns i altres es retroalimenten, mai a la baixa. Això ja va passar i les conseqüències van ser desastroses. Ara que la construcció torna a donar símptomes de reactivació -no tant a la Catalunya Central, però sí en altres punts de Catalunya- caldrà veure si el daltabaix ha servit per a alguna cosa, si les mesures de gestió econòmica i de supervisió del mercat immobiliari són un simple decorat i si l'evolució futura del sector pot evitar que l'habitatge sigui una via cap a l'enriquiment d'uns quants i el patiment de molts.