Els alumnes de la primera promoció d'Infermeria de la Universitat de Lleida a Igualada ahir van passar l'últim escull acadèmic: defensar el Treball Final de Grau, el popular TFG. Haver completat els quatre cursos atorga a la Universitat la maduresa de saber que han fet la feina per poder oferir aquests estudis, i la satisfacció de la bona valoració que fan els alumnes de la part acadèmica. A la ciutat, a Igualada, li falten encara algunes passes per fer en el seu anhel de ser una seu universitària. Tenir alumnes és una part d'aquest puzle, però aquesta peça ha d'encaixar perfectament amb la ciutat. Els estudiants demanen, fonamentalment, trobar una Igualada més ben comunicada amb transport públic (no només amb Barcelona, perquè alguns dels estudiants venen de la part de Lleida o passant per Lleida), una residència d'estudiants, una millor oferta d'habitatge, i més possibilitats per tenir una vida extrauniversitària més activa. Però una de les claus és continuar creixent per tenir més massa crítica, i la UdL i Igualada van juntes per aconseguir-ho.