La notícia que des de l'agost de l'any anterior estava concedida l'autorització municipal per ampliar la planta de gas del barri de Valldaura (situada al final del carrer Francesc Moragas, entre aquest i el riu), instal·lació avui desapareguda, va indignar els veïns més sensibles del sector. «El més llastimós de tot això és que, a partir de quan vam cornençar la campanya de sensibilització, a mitjan agost, el se-nyor Roqueta ja havia concedit l'autorització per a l'ampliació», manifestava a aquest diari un component de la Junta de l'Associació de Veïns. Aquella autorització estava condicionada al compliment dels requisits normatius sobre aquestes activitats, i aquí es podia agafar el nou consistori, segons el nou regidor d'Urbanisme, Ramon Puig, ja que -segons recollia aquest diari- aquesta mena d'activitats perilloses s'han de situar almenys a dos quilòmetres del nucli habitat més proper. De fet, la normativa vigent el 1979 ja convertia en il·legal la instal·lació existent, construïda amb anterioritat a la seva promulgació i quan aquell extrem de Manresa, de fet, tenia molta activitat industrial i molt poca població resident.