El mes de juliol del 1979, ara fa quaranta anys, es va estrenar el mecanisme d'intervenció de representants de les entitats manresanes en el ple municipal. Actualment les entitats que ho demanen poden prendre la paraula per fer saber la seva opinió en relació amb algun dictamen o proposició que es vagi a debatre i a votar en el ple. Sovint es tracta de mocions de suport a problemàtiques o iniciatives que, de fet, han estat proposades per l'entitat i tramitades per algun grup municipal. Fa quaranta anys les ordenances municipals no preveien que ningú més que els membres del consistori prengués la paraula als plens, però això no va ser obstacle perquè l'Associació de Veïns de Valldaura s'adrecés als regidors abans del debat i votació de la decisió municipal de negar a Catalana de Gas el permís per ampliar la seva planta del barri de Vall-daura, en la perspectiva de negociar amb la companyia el seu trasllat a un indret allunyat del nucli urbà. I la manera com es va donar veu als veïns va ser deixar-los parlar quan l'aclalde i els regidors ja eren asseguts al seu lloc, atents al que es deia, però el ple, formalment, encara no havia començat. Va fer-ho tot seguit.