La futura delegació del Govern a la Catalunya Central tindrà un cost estimat de 10,5 milions d'euros. No és el valor de la xifra el que serà significatiu, sinó allò que s'hi faci. Però la inversió dona possibilitats per fer un edifici que pugui tenir una significació especial, que sigui un element diferenciador al barri vell de Manresa. La delegació del Govern a la Catalunya Central, distribuïda entre ciutats i entre diferents edificis, ha contribuït molt poc a estructurar el territori. Val a dir que les limitades funcions de les delegacions, la nul·la possibilitat de governar des del territori, tampoc no hi ha contribuït en res de positiu. Per afegir factors, la disputa entre territoris, la separació d'Igualada i una part de l'Anoia cap al Penedès, tampoc hi han sumat res. Però tenir un edifici significatiu, al mig de la ciutat, ara amb més ter-renys a disposició dels arquitectes que el projectin, tenir un edifici més potent i que uneixi serveis de la Generalitat en un mateix espai és un pas per ajudar a ser més capital.