Bones notícies per als estudiosos d'aquestes comarques: els manresans Agnès Torras i Lluís Calderer veien premiats els seus esforços en el camp educatiu amb un guardó sobre experiències en aquest terreny. El diari ho recollia a partir de les seves pròpies paraules: «Veiem que hi ha una necessitat, per part dels nens, de conèixer el país on viuen. Tenen un interès per conèixer els seus orígens, els del seu passat individual i col·lectiu. Tenen un desconeixement molt greu de la història de Catalunya, que des de l'escola s'ha d'omplir». I afegia el cronista: «D'aquesta manera expliquen Agnès Torras i Lluís Calderer el perquè del seu treball «La Història de Catalu-nya a 6è d'EGB i 1r de BUP», que enguany ha guanyat el segon premi del Ramon Llull sobre Experiències en el Camp Educatiu. Aquest important premi d'investigació és organitzat per l'ICE, la Universitat Autònoma de Barcelona i el patrocina la Caixa d'Estalvis de Sabadell». El destí del treball era ser publicat per l'ICE i «distribuït a centres que utilitzen sistemes educatius basats en la recuperació de la metodologia emprada per l'Institut Escola de la Generalitat».