Tres anys i vuit mesos després de la seva posada en servei, els descomptes a l'autopista Terrassa-Manresa que permeten que en dues franges dels dies laborables s'hi pugui circular gratuïtament des de l'accés de Sant Vicenç cap al nord (i a l'inrevés) no acaben d'assolir l'objectiu. Essencialment, atraure vehicles de la C-55 i, per tant, descarregar aquesta via saturada i equilibrar unes xifres de trànsit molt descompensades entre l'una i l'altra. Per resumir-ho, dos de cada tres usuaris que fan trajectes per aquest corredor passen per la C-55 malgrat que podrien fer ús de l'autopista gratuïtament. Un panorama que potser no permet fer afirmacions taxatives, però sí hipòtesis i reflexions. Bàsicament, que potser la informació a l'usuari (que n'hi ha del territori, però també molt de pas) és encara insuficient; que potser encara hi ha desconfiança entre els conductors sobre la correcta aplicació dels descomptes i que (sense potser) l'autopista és una via de connexions poc pensades per al territori que trepitja.