Una seixantena de municipis del centre del país es troben en perill de despoblament o amb el procés de pèrdua progressiva d'habitants que ja s'ha iniciat fa anys. La tendència majoritària dels veïns d'aquests territoris és buscar noves oportunitats en els entorns més urbans, i tot i que hi ha famílies que fan el procés a la inversa, el balanç és, gairebé sempre, negatiu per als pobles més petits. Les dades reclamen, una vegada més, l'atenció de les administracions de casa nostra per aplicar polítiques que actuïn en la línia de buscar l'arrelament (com a mínim) als territoris de procedència. Perquè si no es demostra el contrari, és bo i necessari per al conjunt de la societat catalana que hi hagi poblament dispers pel territori. Si no s'assumeix que s'han de portar a terme polítiques per arribar a aquest objectiu, se n'hauran d'assumir d'altres per mantenir endreçat l'espai agrícola i forestal que progressivament podria anar quedant sense població.