L'episodi del bou a Vidreres, amb diverses víctimes ferides, i els cinc morts al País Valencià des de començament d'any, també pels bous, hauria de fer replantejar aquesta «tradició».

Fa uns anys, va ser un despropòsit descomunal la proposta de la Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats, quan el 3 d'octubre del 2013 aprovà una iniciativa per protegir les «corridas» i on defensava la tauromàquia com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

La proposta inicial del Congrés (per més surrealista que sembli) era declarar els bous Bé d'Interès Cultural, per evitar així la prohibició de les «corridas» a Catalunya. Però al final, esperpènticament, van apostar per presentar els bous com a candidats a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat i promoure'ls a les escoles!

Tot això venia de la Iniciativa Legislativa Popular que, amb més de mig milió de firmes recollides (entre elles la del Sr. Rajoy), pretenia revertir la decisió del Parlament de Catalunya, que suprimia els bous, pel fet de ser un espectacle cruent i que ens hauria de repugnar.

Cal dir que l'Església ha estat contrària als espectacles de mort i de vanitat humana, com es pot comprovar en la butlla «De salutis gregis Dominici», promulgada l'1 de novembre del 1567 pel papa Pius V i que diu: «Atès que aquests espectacles taurins no tenen res a vore amb la pietat i la caritat cristiana, i volent abolir aquests espectacles cruents i vergonyosos, no d'homes sinó del dimoni, prohibim terminantment, sota pena d'excomunió, als que permetin la celebració d'aquests espectacles en què es corren bous i altres feres en els llocs on es duguin a terme».

La butlla diu també que «si algú morís allà, no se li ha de donar sepultura eclesiàstica». I encara, prohibia «sota pena d'excomunió, que els clergues que hagin rebut ordes sagrades, prenguin part en aquests espectacles». El papa Pius V prohibia les corregudes de bous, «encara que siguin, com erròniament es pensa, en honor dels sants o d'alguna solemnitat o festivitat de l'Església, les quals s'han de celebrar amb lloances divines, alegria espiritual, obres piadoses i no amb aquesta classe de diversions».

Anys més tard, el 1920, el cardenal Gasparri, secretari d'Estat del Vaticà, deia: «L'Església continua condemnant en veu alta, com ho va fer Sa Santedat Pius V, aquests sagnants espectacles».

Però ha estat el papa Francesc, en la seva encíclica «Lloat sigueu», qui ha denunciat amb valentia la tortura dels animals, quan al número 130 d'aquest text diu: «És contrari a la dignitat humana fer sofrir inútilment animals, i sacrificar sense necessitat llurs vides».

No estic demanant que siguin excomunicats els qui van ser membres de la Comissió de Cultura del Congrés que van aprovar la protecció de les «corridas», ni tampoc els toreros! Però defendre les «corridas» com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, va ser una broma de molt mal gust! I és que una cosa és la cultura i una altra la tortura! A més del perill que comporten els bous, com s'ha vist per l'episodi viscut a Vidreres.