Segons el diccionari, s'anomena sexe al «conjunt de les peculiaritats bioquímiques, fisiològiques i orgàniques que divideixen els individus d'una espècie en mascles i femelles». La paraula també designa el conjunt d'individus de cada grup, i els òrgans genitals externs. Per tant, les persones som d'un sexe determinat, pertanyem a un sexe determinat o posseïm un sexe en una part del cos que solem cobrir amb roba, fins i tot quan ens banyem en públic. D'altra banda, la paraula es presenta com a sinònim de sexualitat, la qual, al seu torn, designa els fenòmens i comportaments lligats al sexe, com ara les anomenades relacions sexuals, necessàries per a la reproducció, atiades per l'instint, incentivades per la recompensa del plaer, almenys, d'un dels qui hi intervenen, i que els humans duem a terme també sense finalitats reproductives, sobretot des que s'ha aconseguit la dissociació. D'aquestes relacions, o almenys de les més completes, també se'n diu «fer l'acte sexual», tot i que hi ha desenes de denominacions populars per a allò que l'Acadèmia anomena «coit».

Per tant, el significat més precís de l'expressió «tenir sexe» és o bé el de pertànyer a un sexe determinat (o a més, si es barregen característiques) o bé el de posseir òrgans genitals externs, el nom dels quals no cal detallar. En canvi, no significa mantenir relacions sexuals. I tanmateix, aquesta expressió ha envaït de mala manera no pas el llenguatge popular, que es decanta per vulgarismes com «follar» o «cardar», o per l'elegant sobreentès de «fer-ho», sinó en les ràdios i televisions tant privades com públiques, a la comunicació digital i fins i tot a la premsa. I així, llegim o escoltem que tal personatge famós va «tenir sexe» amb una persona del seu equip. Aturem-nos a pensar-hi. Si aquelles dues persones tenien sexe l'un «amb» l'altre, vol dir que posseïen uns òrgans genitals comuns? Eren doncs siamesos units justament per aquesta part dels seus organismes? Si és així, s'entén que treballessin plegats. Però si el que volen dir-nos és que «ho feien», llavors no tenien sexe sinó relacions sexuals. Menys espectacular però igualment preocupant és el cas d'aquell que ens diu: «fa dies que no tinc sexe però avui segur que en tindré». On el va perdre? Va ser un accident? En tot cas, espero que l'operació d'avui li vagi molt bé i surti del quiròfan amb un sexe ben formós i ben funcional. Que la vida són dos dies i un és d'hivern.