Quan l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, va decidir no retirar l'estelada del balcó com li reclamava la junta electoral, devia preveure que la seva acció tindria unes repercussions polítiques determinades que justificaven la desobediència i el risc penal. A l'hora de la veritat el resultat polític va ser nul. A nivell personal, la figura de Venturós es va engrandir i potser això ha influït en el seu bon resultat electoral, però els costos que va tenir en la seva vida de portes endins segurament mereixerien una valoració menys positiva. Ara, una nova ordre de retirar els símbols ha estat obeïda a la primera. Efectivament, tornar a passar per un daltabaix comprovadament inútil seria un error. Capítol a banda mereix la forma com s'ha fet. L'estelada va ser retirada sense ni una explicació a ningú i, quan els periodistes, exercint el dret dels ciutadans a la informació, van demanar els coms i els perquès, la resposta va ser que ja s'explicaria en la comoditat 'mitinera' d'un acte públic, on ningú no repreguntarà ni demanarà precisions. Com a resposta democràtica, és d'un nivell molt baix.