El dimecres 4 d'octubre del 1979 Manresa va retre un comiat multiudinari a «en Cors de la caixa», és a dir, a Josep Cors, director general de la Caixa d'Estalvis de Manresa, que havia mort dos dies abans, «després d'una irreversible dolència que l'angoixava des de feia molt més d'un any». Aquest diari informava que «havia nascut a Manresa fa 59 anys i ingressà a la Caixa d'Estalvis de Manresa el mes de març de l'any 1941, quan tenia 21anys. Fruit de la seva adaptació i entrega, així com també de la seva innata visió financera, anà ocupant diversos llocs de responsabilitat, fins que el dia 14 de setembre del 1967 prenia possessió del càrrec de director general de l'esmentada Institució, en morir el seu antecessor en Pere Dornènech i Sant. (...) Era una persona profundament enamorada de Manresa que vivia integrada en tota aquella problemàtica ciutadana que, d'alguna manera, pogués tenir vinculació amb les obres socials que té establertes la Caixa d'Estalvis de Manresa. Fou impulsor d'obres tan importants com el Centre de Reanimació Cardíaca - Unitat Coronària, les llars dels Avis de la Sagrada Família i el Xup i moltes d'altres».