Algunes notícies em desperten l'abuelo Cebolleta que explica batalletes. Com aquesta: aviat, quan truquem als Mossos des del Bages, ens contestaran des de Reus, perquè hi haurà l'única sala de comandament de la Catalunya no metropolitana. No només la regió central serà telecomandada des d'allà; d'aquí a pocs anys quasi tot el territori, de la Sénia a Portbou i de Begur a Vielha, gaudirà del mateix privilegi. Diuen que no apreciarem la diferència.

L' abuelo Cebolleta se'n recorda de quan hi havia dotació de la Guàrdia Civil a molts pobles, ni que fossin pocs en un local rònec. Quan els Mossos van assumir les competències en seguretat ciutadana no van mantenir la xarxa de puestos locals dels «civils» i alguns alcaldes es van queixar que se sentien desprotegits; una queixa que es va anar esvaint. En aquell moment, gràcies al telèfon, ja havia passat a la història el costum d'anar corrent al cuartelillo per avisar de les emergències, i tant se val on es rebia la trucada si de totes maneres hi acudia la patrulla més propera. Avui, quan avisem el 112, no podem saber des de quin municipi ens parla el telefonista, ni a quin altre derivarà la comunicació segons el tipus d'emergència.

És clar que l'avi dels Cebolleta també recorda que la llum, el gas i l'aigua s'anaven a pagar en efectiu a les oficines de les companyies, mentre que el rebuts de l'assegurança d'enterrament el passaven a cobrar de porta en porta. Ara els tràmits es fan per Internet i els pagaments es domicilien, i un cobrador de rebuts a domicili es cansaria de no trobar ningú a casa.

Si grans empreses espanyoles instal·len els teleoperadors a Tànger, i les grans tecnològiques americanes contracten les feines de programació a l'Índia -bons informàtics per poc preu-, trucar als Mossos a Reus hauria de semblar-nos d'allò més normal. I cal suposar que no han triat Barcelona pel preu del metre quadrat d'oficina.

Mentrestant, a Manresa ens fem grans il·lusions amb la futura seu de la delegació del Govern. Això ens farà capital!, diem. Però si els Mossos poden comandar la Catalunya Central des de Reus, tots els departaments de la Generalitat podrien controlar els seus serveis, i atendre els ciutadans, per via telemàtica des d'un únic punt central operatiu. Una altra cosa seria que a Manresa s'hi establissin el Parlament i el Govern regionals de la Vegueria Central, amb diners i competències. Però no en fa la cara.