Seixanta-set milions de pessetes. Si busquem el valor equivalent, descomptant la depreciació de la moneda, equivaldrien avui a 2,36 milions d'euros. Aquest era el pressupost per al 1979 de l'Obra Benèfica i Social de la Caixa d'Estalvis de Manresa (EPD), segons informava la mateixa entitat amb un anunci a tota pàgina en l'edició de Regió7 del 30 d'octubre: «Amb motiu del 55è Dia Universal de l'Estalvi, a celebrar demà, dia 31, ens plau de fer partícips ais nostres impositors que els excedents, fruit de la seva confiança, ens permeten portar a terme una sèrie d'importants realitzacions socio-culturals i assistencials en la nostra zona d'influència que, amb l'aprovació del Banc d'Espanya, culminarà amb el lliurament de donatius, ajudes i subvencions». Dels 59,2 milions de pessetes d'«obra social pròpia» se'n destinaven 29 a l'apartat «cultural», inclòs el col·legi Oms i de Prat; 7,5 milions a la Unitat Coronària, i 22,7 milions a «assistència social», on s'esmentaven tres llars d'avis i la residència de Casa Caritat. Alhora, 6,3 milions es destinaven a convenis amb entitats, des de la Creu Roja fins a la residència de Navarcles.