Manresa ocupa una posició mitjana en el rànquing de l'IBI de les ciutats grans del país, les 23 que tenen més de 50.000 habitants, i aquesta situació es manté així des de fa anys. Fa vuit anys, ocupava el lloc onzè, i actualment ocupa el tretzè. Aquesta posició depèn no només de l'evolució tributària de la ciutat, sinó també de la de les altres ciutats, i en aquest sentit cal dir que Manresa ha estat una de les ciutats que han tingut una evolució més suau i estable. Així com, per exemple, a Girona el rebut mitjà ha passat de costar 179 euros a 408, i tot i així és per sota de Manresa, malgrat que té un nivell de renda molt més elevat, a Manresa el rebut mitjà ha passat, en aquests vuit anys, de 381 a 410 euros, un creixement moderat en la línia de les ciutats de la franja mitjana i baixa del rànquing. Aquesta evolució, que correspon al mandat de Valentí Junyent, mostra que la ciutat ha estat en una línia d'estabilitat a l'alça i dins el que ha estat general al país.