Manresa és la tercera de les ciutats catalanes de més de cinquanta mil habitants que més recicla, només dar-rere de Girona (l'única que recicla una mica més del 50% del que rebutgen els ciutadans) i Sant Cugat. En concret, el 43% del que es llença es recupera d'una manera o altra i no ha d'anar a l'abocador. Més de la meitat sí que va a parar al dipòsit de Bufalvent. És una xifra que encara és lluny dels objectius a què cal aspirar, però que és bona en termes relatius i que adquireix més valor si es té en compte que ciutats com Santa Coloma o l'Hospitalet situen aquesta xifra en la meitat. També cal destacar que aquest tercer lloc és fruit d'una evolució positiva: el 2011 el percentatge que es reciclava era el 38% i la ciutat ocupava la quarta posició. Són dades que no poden portar a la complaença, perquè cal millorar-les poderosament, però que demostren que els darrers governs de Manresa han fet una bona feina en aquesta matèria, si més no en comparació d'altres.