Almenys l'ajust de l'hora fet a final del mes passat ens acosta a un horari més raonable i d'acord amb un ritme fisiològic saludable. Fa uns mesos en els mitjans de comunicació es palpava un diàleg i controvèrsia referent a si anem bé o no amb relació a l'hora de rellotge i l'hora solar. Farem un petit preàmbul per no donar una opinió esbiaixada i només centrada en l'hora i obrir aquest badant a l'horari. Coneixem que, dels factors determinants per tenir una bona salut, només un 20%, una cinquena part, estan relacionats amb el sistema de salut, un 10% estan relacionats amb l'entorn i ambient, un 40% amb els factors socioeconòmics i un 30% amb les conductes saludables, tots plegats fan el 100%. Aquestes dades, presentades d'una altra manera, són adoptades per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Si ens referim, com he escrit en altres Badants, a la conducta, aquesta inclou els estils de vida: tabac, dieta, alcohol i drogues i, com és natural, el dormir, que inclou el bioritme: son i vigília. Aquest és el motiu pel qual hauríem de parar atenció, a més de l'hora, a l'horari.

De les 100.000 milions de neurones del cervell, unes 10.000, o sigui una misèria quant al nombre, es cuiden del rellotge biològic, activen la capacitat de dormir i ajusten tot el nostre cos a un bioritme de 24 hores. Aquestes neurones formen part d'una part molt vella de l'estructura del cervell, vull dir que no han format part d'una evolució constant. Durant milers i milers d'anys, els humans hem incorporat en els nostres gens i l'estructura cerebral un bioritme, per anar a dormir, diria que gallinaci, com les gallines vaja, i no ens ha anat tan malament, evolutivament parlant. No m'esplaiaré amb el funcionament fisiològic d'aquestes neurones, de la seva capacitat d'activar la melatonina, l'hormona que regula la son i que sincronitza el descans i càrrega de cada una de les cèl·lules del cos humà durant el període de son. Un mecanisme, bàsic i barat, per netejar de toxines les nostres cèl·lules i recar-regar les piles del nostre cos. Si tenim un mecanisme natural de produir melatonina, per què ara hem de comprar-la a les oficines de farmàcia? Podríem anar a dormir a una hora més saludable?

Segurament una de les respostes està en l'economia, a la nit comença la festa!, i no em refereixo a les celebracions, sinó a les televisions, on la programació està enfocada per enganxar-nos a les hores nocturnes, amb totes les derivades de publicitat, economia de mercat, i un adoctrinament? cultural i cinèfil... Com carai anem a dormir, en horari d'estiu, si a les 10 del vespre, i algunes setmanes quasi a les 11, encara és ben clar. I quines repercussions té no seguir un horari més saludable en el nostre estat anímic, les conductes hiperactives, la irritabilitat, la capacitat de concentració i atenció, en fi, a tenir un estat cerebral que ens permeti relacionar-nos de manera més productiva, i no em refereixo, només, a la productivitat laboral.

Darrerament m'he tornat cada vegada més Marxista, branca Groucho, que deia: «Partint del no res hem aconseguit les més altes quotes de la misèria». Doncs, més sentit crític i apliquem una autocrítica, com deia, entre altres coses, l'altre Marx, encara que crec que va ser Lenin qui va aprofundir més en aquesta qüestió.