Les associacions d'empresaris dels polígons manresans de Bufalvent, Trullols, Dolors i Pont Nou han decidit mancomunar-se de manera que puguin tenir una gestió conjunta i tinguin una sola veu, més autoritzada i poderosa, davant de les administracions públiques. El germen de la mancomunitat és la innovadora gestió del polígon de Bufalvent, considerat un dels més avançats de Catalunya, com ho demostra el fet que disposa de seguretat privada i una escola bressol per a les persones que hi treballen, a més d'altres mostres de bon funcionament. En una ciutat que té la merescuda fama de tendir a la divisió i a les capelletes, i on costa unir esforços fins i tot quan tot convida a fer-ho, aquesta iniciativa és un pas exemplar que hauria de ser inspirador. Hauria de ser una lliçó, en primer lloc, per als ajuntaments, que no han estat capaços de mancomunar polígons del mateix ter-ritori ni tan sols quan és peremptòriament necessari, i en segon lloc per a tots els empresaris que aspiren a fer passes endavant.