Ferrocarrils de la Generalitat equiparà la planta superior de l'estació de dalt del funicular de Sant Joan -el que s'agafa a l'alçada del monestir per pujar fins als primers cims- com un espai explicatiu del Geoparc de la Catalu-nya Central, centrant-se en la història geològica de Montserrat. Fins ara, aquest espai era ocupat per l'Anomenada Aula de Natura, que havia quedat obsoleta. L'exposició estarà en un espai prou transitat i pot contribuir a donar a conèixer el parc geològic a l'aire lliure que la UPC va començar a definir i promoure el 2007, però difícilment farà la promoció del Geoparc que aquest requeriria. Si el Bages aspira a atreure realment turisme amb el potencial que li aporta el seu excepcional subsol salí caldrà molt més. Caldria un espai divulgatiu a Manresa que en fes difusió amb continguts interactius de divulgació científica, un espai de trobada amb la geologia que tingués com a extensió la visita al paratge natural corresponent. Altrament, un projecte amb molt potencial tindrà molt difícil deixar de ser un gran desconegut per als mateixos bagencs.