La de la Fàbrica Nova és l'operació urbanística i empresarial més important encallada a Manresa. Després d'una dècada majoritàriament en mans de La Caixa -on va anar a parar pels deutes acumulats per la constructora Sacresa- la transformació de l'espai de l'enorme antic complex fabril es manté a l'expectativa. Malgrat que la construcció prevista del gran parc central de la ciutat, l'aparcament subterrani, els pisos -alguns dels quals en règim de protecció- i l'espai comercial no arranca, La Caixa ha demostrat el seu compromís pagant milions d'euros en obres d'urbanització de l'entorn, que corresponen a les càrregues urbanístiques a compte dels futurs beneficis d'una operació no realitzada. Altres símptomes per a l'optimisme són que l'entitat financera atengui les demandes veïnals per buidar l'aigua que s'acumula a l'entorn de l'única nau encara dempeus o per reposar les lones que cobreixen l'esbudellada fàbrica. Demostren que hi ha qui vetlla per l'operació, encara que el tic-tac del rellotge es fa etern.