El govern de Santpedor va convocar una consulta popular per decidir sobre la continuïtat de l'espectacle de les vaquetes amb el compromís que n'aplicaria el veredicte, sempre dins de la llei, la qual cosa volia dir que si el vot majoritari era negatiu l'espectacle s'eliminaria de les festes i que, si era positiu, es mantindria mentre la llei ho permetés. Al final, la participació ha estat més alta de l'esperada i el resultat més ajustat del previst, la qual cosa crea una situació delicada. Amb només 46 vots a favor de l'eliminació de l'espectacle, un 2% del total, el govern d'ERC es veu obligat a actuar amb mà esquerra per no agreujar innecessàriament una part molt significativa del poble. L'aplicació ha de ser prudent i dialogada. Tanmateix, que el resultat sigui ajustat i exigeixi mesura en l'aplicació no significa que hagi de ser ignorat, com defensa el PSC. Si no es preveu altrament d'entrada, un referèndum es guanya o es perd independentment del marge. I a Santpedor, l'oposició a les vaquetes ha guanyat. Ponderar l'aplicació no pot significar ignorar el resultat.