Ara fa quaranta anys el futur del túnel del Cadí, llavors encara un projecte sense garanties de fer-se realitat, quedava en mans de les caixes d'estalvis de Pensions i de Barcelona. Regió7 explicava que «les empreses constructores dels túnels del Cadí i de Tosses s'han ajuntat finalment i han donat lloc a una tercera empresa, Infraestructures de Catalu-nya, SA, que tindrà per objecte la infraestructura viària de Catalunya en general. Dilluns dia 26 es va firmar l'operació, amb un capital de 430 milions en mans de la Caixa de Pensions, la Caixa de Barcelona, la Diputació gironina i accionistes particulars». Afegia que «s'havia dit que PROPISA, impulsora del túnel del Cadí, no acceptaria l'operació conjunta amb PROIDIGESA (túnel de Tosses) si no s'acceptava la prioritat de la foradada del Berguedà. No deuen haver pogut fer prou força en aquest sentit, ja que la nova societat no s'ha definit sobre prioritats. La presència de capital provincial gironí pot fer témer que es doni prioritat a l'obra d'aquelles terres. La direcció de PROPISA ha afirmat que es van fer contactes amb la Caixa d'Estalvis de Manresa i no van ser rebuts amb prou entusiasme».