H e dedicat una estona a complir els meus deures de participació ciutadana i he entrat a la web de l'Ajuntament de Manresa per ajudar l'equip de govern amb el seu Pla d'Actuació Municipal 2020-2023, que es presenta com «5 eixos amb 25 objectius estratègics que es tradueixen en 250 actuacions». Es veu que els agraden els múltiples de cinc, que són molt rodons.

Els nostres governants ens estimen i ens faciliten les coses, si més no a la web. Al costat del nom de cada actuació apareixen cinc emoticones amb expressions que van del màxim disgust a la màxima alegria. Per reforçar el missatge visual, els seus colors transiten del vermell al verd. El vermell correspon a la valoració més negativa, i el verd, a la més positiva. Que cadascú en tregui conclusions.

No he trobat propostes que em semblessin malament. Com puc estar en contra d'«establir un òrgan de coordinació estable en matèria de civisme»? Com podria oposar-me a «organitzar pop-up shops al Centre Històric» si no sé quina cosa és un pop-up shop? (Ara sí, perquè ho he mirat: és una «botiga superefímera», d'aquestes que tanquen al cap de quatre dies; ja n'hi moltes ja que ho fan sense ajuda municipal). I com podria negar-me a donar la màxima puntuació a «millorar l'oferta de transport públic»? És que cap govern pot deixar de treballar per aquest objectiu? Però m'hauria agradat més concreció. La millora consistirà a arribar a més llocs, a incrementar les freqüències de pas o a fer que les línies s'ajustin de forma precisa als meus particulars itineraris habituals?

Com que estic d'acord amb tot el que es proposa, i no voldria que res deixés de fer-se per culpa meva, he marcat la cara més somrient en tots els apartats. O sigui, que els he donat la nota màxima. Sí a tot. En acabat he premut «enviar» i m'he quedat esperant la factura. Perquè el govern local de Manresa és un govern responsable i fuig de la demagògia populista que predica irresponsablement el gratis total. En conseqüència, m'esperava la factura proforma, la simulació del cost pressupostari de tot el que havia demanat i la seva traducció en els corresponents impostos, el missatge «les seves opcions costaran a cada manresà tants euros més». Però res de res. «Gràcies per participar» i «a partir de les valoracions obtingudes podrem prioritzar les actuacions més importants».

Doncs ja em comunicaran què decideixen i què els dec.