En diferents badants he comentat la importància dels factors que incideixen en la salut de les persones, i que el 80% d'ells estan fora del sistema sanitari, en aquest apartat hi podem incloure els estils de vida.

Ara que tenim una taxa d'envelliment a l'alça, morim més tard i, en general, en millors condicions i, moltes vegades, durant programes i xerrades divulgatives, se'ns demana a la comunitat sanitària com prevenir els processos de demència. Voldria fer un incís en comentar que no totes les demències són per la malaltia d'Alzheimer, només cal recordar que, de cop i volta, ningú parla de la demència vascular, el que normalment en dèiem aterosclerosi, paraula que ha desaparegut del vocabulari habitual.

Doncs la prevenció comença amb els estils de vida des que naixem! Si tractem bé el nostre cervell tenim moltes més possibilitats que arribi en bones condicions a edats senils, o sigui de vells.

Hi ha diversos factors ben estudiats i amb evidència científica que ajuden a mantenir en bones condicions el sistema nerviós central, el cervell. Els enumerem a continuació: l'alimentació, el son, l'exercici físic, l'ambient natural, la xarxa social. Hi afegiria, de collita pròpia, la capacitat de somriure i riure'ns de nosaltres mateixos, d'apartar-nos i marcar distància de les situacions conflictives. Tots el factors esmentats han estat evidenciats des d'una visió integral de la salut mental i recerca científica de l'àrea que en diem neurociències. Moltes vegades associem neurociències a la neurologia, una especialitat mèdica, i la salut mental a la psiquiatria, una altra especialitat mèdica.

En els estudis de recerca, en població general, en persones amb un ritme son-vigília adequat de tal manera que permeti una bona exposició a la llum solar, que van a dormir d'hora, que aporten suficients proteïnes al seu cos, eviten el consum de substàncies tòxiques, estan actives, viuen a prop d'espais verds o boscos, conserven i conreen les amistats... al cap i a la fi, tenen la sort de mantenir un bon estil de vida, doncs aquestes persones acumulen menys malalties i factors de risc que escurcen l'esperança de vida, i això permet arribar a edats avançades amb millor qualitat de vida.

Permeteu-me aclarir diversos conceptes del que he comentat; no cal exposar-nos hores i hores a la llum solar, per aquells que no puguin, hi ha làmpades d'una potència de 10.000 lux (potència aproximada de la llum del sol) que en 20 minuts d'exposició, preferentment al matí, fan el seu efecte. Tampoc cal anar a dormir com les gallines (i despertar-nos com el gall), però una hora, com a màxim de tard, d'anar a dormir a les 11 h fora aconsellable, i les 10 h es mereix l'onada. Si tota la població es posés d'acord i anés a dormir a les 10 h, tindria efectes secundaris positius: la millora de la salut, i segurament les cadenes de televisió adaptarien la seva programació als costums de les persones i no com ara, que anem a remolc de la programació televisiva. Una vegada més es tracta de tenir criteri propi. Continuarà... semblava fàcil.