Només coneixem els casos oficials de malalts que es declaren, però no les dades reals de quantes persones estan infectades. Per què? Perquè com més seriosos són els símptomes, més probabilitat hi ha que una persona rebi el test i s'incorpori a les estadístiques. Tanmateix, és possible fer una estimació senzilla. Sabem aproximadament quant triga una persona de mitjana des que es contagia del virus fins que mor: 17,3 dies. És a dir, algú que morís avui, probablement es va contagiar fa 17 dies. Amb una taxa de mortalitat hipotètica de l'1%, això vol dir que quan es va contagiar la nostra víctima ja hi havia uns 100 casos en aquesta zona. La mitjana de temps que triguen a duplicar-se els casos és d'uns 6 dies. Per tant, una mort avui implica 800 casos reals avui. Aquests càlculs no són perfectes, però tots apunten al mateix missatge: no sabem el nombre de casos reals però és molt superior a l'oficial. Aquells països que han fet més tests tenen una millor avaluació de quants contagiats hi ha a la seva zona. Fins al 3 de març, Corea havia fet 2.138 tests per cada milió d'habitants; Itàlia, en canvi, només n'havia efectuat 386 per cada milió d'italians.