El departament de Salut de la Generalitat ofereix cada dia unes dades del dia que són amb prou feines orientatives perquè només s'hi inclouen les persones que han mort havent estat testades, però no les moltíssimes que han traspassat sense haver passat per cap test. A més, són facilitades sense cap mena de detall ni de context, i apareixen a hores intempestives: ahir, a les 23 hores 12 minuts. Fins ara, l'únic detall que hi apareixia eren les dades desglossades de la Conca d'Òdena, la zona de Catalunya on el coronavirus ha impactat d'una forma més dramàtica. Des d'ahir, ni això. Des d'ahir, les dades les ha de facilitar l'Hospital d'Igualada, que ha decidit que les comunicarà no pas cada dia, sinó un cop a la setmana. Mentre Althaia, a Manresa, amb molta més complexitat de centres, i Sant Bernabé, de Berga, amb recursos molt migrats, ofereixen dades diàries, Igualada, un punt especialment crític, ho farà només setmanalment. L'evolució a la Conca d'Òdena és del màxim interès, però el dret fonamental dels ciutadans a ser informats ha topat amb un menyspreu per la transparència que, malauradament, és molt habitual. I no passa res.