La informació és una part fonamental en la gestió de la crisi i els governants viuen obsessionats a fer que les dades els siguin el màxim de positives possible. Fins i tot quan, com ara, és impossible que hi hagi bones xifres per explicar. És una manera de veure el món, certament, però la nostra societat té la maduresa suficient per prendre decisions a partir de la veritat, de la realitat, de la certesa. Des de dimecres a la nit, els catalans coneixem les dades reals del nombre de morts (les dades a partir de les funeràries) i una realitat molt més aproximada a la certesa de la quantitat de positius (el que els metges consideren diagnosticats). Les xifres empitjoren, la veritat millora.