La Generalitat ha demostrat un encomiable afany de quantificar correctament el nombre de víctimes mortals del coronavirus en optar per oferir no només el nombre de persones que han mort amb la malaltia comprovada per un test, que són les que traspassen als hospitals, sinó també, a banda, el nombre de persones que els metges que les han atès han considerat altament probable que fossin víctimes de la Covid-19 encara que no arribessin a ser testades. D'aquesta manera, l'impacte real queda més ben reflectit en l'estadística que es facilita cada dia, per bé que, per rigor, convé oferir les dues dades separades per poder mantenir una sèrie homogènia i traçar bé el perfil de l'evolució. Tenim, doncs, una xifra més real i no hem de continuar amb la ficció que les defuncions són les que ens deien fins ara. Tanmateix, crida l'atenció que les dades que es faciliten siguin tan inconsistents i presentin tantes incoherències, tant a Catalunya com a l'Estat, que ahir ni tan sols no va facilitar dades per comunitats autònomes. La Generalitat dona a mitjanit unes xifres inconsistents i l'Estat manté una ficció que no dona la mesura de les coses. Tot plegat, prou lamentable.