Fins i tot admetent que el problema de l'homogeneïtat i la qualitat de les dades de víctimes del coronavirus és un problema a tot el món, inclosos els països més avançats, cal convenir que el cas de l'Estat espanyol és per nota, i la Generalitat és un dels alumnes més avançats. Hi ha dies que el nombre de casos que dona l'Estat per a Catalunya no coincideix amb el que dona la Generalitat, tot i que se suposa que és la Generalitat qui facilita la dada a l'Estat. Incomprensible. Ara, el Govern català ha facilitat unes dades més exhaustives de l'àmbit de Catalunya. Comentàvem ahir que és alarmant que el 22% de les defuncions que es produeixen a la vegueria central (i xifres similars en altres territoris) constin com a no classificades, és a dir, que no es tingui constància d'on s'han produït. Però hi ha més coses. Convé preguntar-se com és possible que la xifra sigui tan dispar: a la vegueria de Barcelona, les defuncions en hospitals i residències (les morts reconegudes) sumen més del 85%, a la vegueria central el 67%, i a les terres de l'Ebre només el 30%. No és el mateix sistema sanitari? No és el mateix sistema de recompte?