Les dades de la Generalitat que detallen la taxa estandarditzada de defuncions per comarques en relació amb el nombre d'habitants fan un retrat demolidor de la situació de la Catalunya Central. Les tres comarques més afectades del país són l'Anoia, el Berguedà i el Bages. No és cap sorpresa el cas de l'Anoia, afectada d'un brot extremadament virulent en els primers compassos de l'epidèmia, quan les mesures per reaccionar eren poques o nul·les i els contagis s'escapaven de les mans. En canvi, crida molt l'atenció el cas del Berguedà i el Bages. Les dades aïllades deien clarament que el nivell d'afectació és alt, però posar les xifres en relació amb les altres demarcacions crea un retrat molt més inquietant. Amb gairebé 23 per deu mil habitants, totes dues queden lluny de l'Anoia (35,7), però també queden lluny de gairebé totes les que venen al darrere: Barcelonès (18,5), Baix Llobregat (14.9), Osona (14,3) i Moianès (12,5) -una altra comarca de la Catalunya Central dins dels 7 primers. Són dades que generen preguntes, demanen una anàlisi detallada i que conviden a la reflexió.