El Parc Central, més conegut com a Parc Tecnològic de Manresa, va néixer per acollir empreses d'alt nivell tecnològic, però la crisi del 2008 va posar fi al projecte i el pragmatisme va portar a obrir la porta a activitats més o menys de tot tipus. L'Ajuntament de Manresa pretenia que fos possible crear-hi també un hotel, per si algú s'animava -pura hipòtesi- a muntar-hi l'establiment que la ciutat tant necessita. L'Ajuntament de Sant Fruitós s'hi va oposar, va recórrer, va guanyar l'al·legació i el ple municipal de Manresa va modificar ahir el Pla General Urbanístic per, entre altres coses, eliminar l'ús hoteler de les potencialitats del parc. La decisió va generar una explosiva crítica a l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, per part del portaveu del PSC, Felip González. El regidor va excedir-se en la visceralitat i les desqualificacions, però va encertar a assenyalar que l'actitud de l'Ajuntament de Sant Fruitós és tradicionalment obstruccionista en relació amb Manresa, cosa completament mancada de sentit en un poble veí. La relació entre el municipi més gran i el municipi més ric de la comarca no és la que hauria de ser, i cal posar-hi remei.