En el món dels savis no hi havia hagut una divisió d'opinions tan irresoluble des que els teòlegs cristians debatien si la natura divina de l'Esperit Sant prové del Pare i del Fill i, per tant, el Credo ha de dir filioque, o si prové només del Pare, i el filioque sobra. Incapaços de posar-se d'acord durant segles, l'església es va dividir per sempre entre catòlics i ortodoxos, que és el que sembla que acabarà passant entre els metges partidaris de la mascareta obligatòria i els que la consideren un complement. Després de milers de morts, continuen així. Doncs ja que els metges no es posen d'acord, que parli un semiòleg: la mascareta serveix per comunicar que qui la porta és cívic, responsable i digne de confiança. La mascareta, doncs, és més que un article de salut: és un certificat d'integració social. La mascareta és el missatge. Diu: tranquil.