Davant la situació de crisi que estem vivint per la Covid-19, l'activitat sanitària s'ha vist afectada, s'ha destinat la majoria dels recursos a pal·liar la pandèmia i s'han reduït o retardat significativament consultes i programes de detecció precoç, entre d'altres, per evitar posar en risc els pacients.

No obstant això, aquestes mesures poden estar impactant de manera important en el tractament dels processos oncològics dels nostres pacients.

Malgrat que no hi ha dades concloents sobre el comportament del coronavirus en pacients amb càncer, aquests han d'extremar les mesures d'higiene i prevenció per evitar tenir complicacions. Una situació complexa que preocupa tant a pacients com a professionals. En el context actual provocat per la crisi de la Covid-19, la nostra màxima prioritat és continuar cuidant els pacients amb càncer, garantint l'accés a tractaments segurs i eficaços amb el mínim risc de contagi possible davant del virus i el millor pronòstic de la seva malaltia. És important analitzar cada cas sospesant els riscos i potencials beneficis esperats de l'administració del tractament oncològic. En els casos en els quals les demores d'unes setmanes no suposin un risc, es podria retardar el tractament, i en els urgents en els quals un retard pogués impactar de manera negativa en el seu pronòstic, serà necessari iniciar-los o continuar-los, o fins i tot valorar tractaments alternatius com pot ser la radioteràpia. Per descomptat, sempre amb totes les mesures de seguretat requerides.

En aquest sentit, la crisi del coronavirus ha portat els centres oncològics a implementar mesures de seguretat específiques, com la distància interpersonal i la reducció del nombre de persones per sala d'espera, la restricció d'acompanyants per pacient, l'atenció telefònica o per videotrucada sempre que sigui possible i mesures d'higiene extrema per garantir que les consultes i les zones de tractament estiguin lliures de la Covid-19 i siguin segures per als pacients.

Però cal preguntar-nos què passa amb les persones amb sospita de tumor a les quals no s'està fent les proves diagnòstiques. La Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica assegura que s'estan establint diversos protocols que classifiquen la prioritat dels diferents procediments, ja siguin diagnòstics o terapèutics, en els quals s'estima el temps de retard acceptable que no s'associaria amb un impacte negatiu en l'evolució dels pacients. D'acord amb aquests protocols, s'intentarà garantir la realització del procediment que així ho requereixi, per mantenir l'atenció mèdica essencial. En aquest context, a la Clínica Corachan han posat en marxa un circuit lliure de Covid, especialment dissenyat per obtenir totes les proves diagnòstiques en la mateixa visita, en horaris reservats i específics per a pacients potencialment oncològics. D'aquesta manera s'està minimitzant el risc i el lògic temor generat entre els pacients a acudir als centres hospitalaris en la forma convencional.