La decisió de prorrogar l'estat d'alarma hauria d'estar regida per dos criteris: la conveniència de mantenir el control de la vida ciutadana per raons científiques basades en arguments epidemiològics, i la conveniència de mantenir aquesta figura constitucional per raons legals. Tanmateix, el debat d'ahir al Congrés, que va concloure amb la pròrroga de quinze dies, no va versar ni únicament ni tan sols principalment sobre aquestes dues línies de raonament. Es va parlar molt poc de medicina i, pel que fa a dret, drets i democràcia, se'n va parlar només a estones. Només el president del Govern, Pedro Sánchez, per raons òbvies, va centrar la seva intervenció en aquests temes, ja que són els que condicionen la governació. Tot el debat amb l'oposició va desenvolupar-se de forma evident i totalment indissimulada en termes de posicionament polític i electoral. Els partits que ahir van intervenir al Congrés es van preocupar només de com els fa quedar votar a favor o en contra, o ser més o menys durs amb Sánchez. Polítics pensant en els polítics: la pitjor manera de conduir un país.