En aquest fragment de l'Evangeli, Jesús es presenta davant els seus deixebles, a qui troba plens de dubtes i molt desorientats, sense saber com continuar el projecte de vida que havien començat i que no saben com podran tirar endavant, i és per això que, ple d'Amor, els porta una gran notícia: «No us deixaré pas orfes», els diu en aquest moment d'inseguretat, de por per l'esdevenidor sense el seu Mestre.

Els fa, però, una reflexió, una condició per poder gaudir d'aquesta promesa, l'han d'estimar, qui estima, confia en l'altre sense dubtes ni condicions, els diu: «Si m'estimeu guardareu els meus manaments», manaments que Ell va simplificar en dos, estimar a Déu sobre totes les coses i al pròxim com a un mateix. Amb això resumeix el resultat de la seva manera de viure i de la manera de viure que els demana que treballin per fer-la conèixer al món, és per això que no els vol deixar sols, coneixedor de la dificultat de la tasca que els deixa, i és per això que els promet: «I jo pregaré al Pare, que us donarà un altre Defensor perquè es quedi amb vosaltres per sempre. Ell és l'Esperit de la veritat, que el món no pot rebre, perquè no el veu ni el coneix», així els manifesta la gran notícia, no els deixarà pas sols, els diu «torno a vosaltres», els fa promesa de la vinguda de l'Esperit Sant, que junt amb el Pare i el Fill (Santíssima Trinitat) establiran un vincle de comunió entre Déu i els deixebles i de la mateixa manera entre Déu i els homes que l'estimen i que, per tant, estan compromesos en el compliment dels seus manaments, «aquell dia, coneixereu que jo estic en el meu Pare, i vosaltres en mi, i jo en vosaltres». I aquest dia es repeteix en tots aquells que l'estimem i l'invoquem quan ens trobem sols i desemparats davant els reptes d'aquest món. Només hi ha un problema, no el sentim? No sabem on és? Potser simplement ens falta Fe i, per tant, formem part dels que «el món no pot rebre perquè no el veu ni el coneix», i si per la mateixa fe estimem Deu i fem nostres els seus manaments, passem a «qui m'estima guardarà la meva paraula i el meu pare l'estimarà i vindrem a ell i en ell farem estada».