Les botigues de peces de vestir, entès això com qualsevol article que hagi d'anar en contacte directe amb el cos, ja sigui roba interior o exterior, joies i bijuteria, sabates, vambes i tot l'enorme ventall de complements associats, tenen al davant un veritable repte en el tema del contacte dels clients amb el gènere. La botiga física té com a principal arma per competir amb els grans distribuïdors online la possibilitat de tocar el producte i, si convé, emprovar-se'l. En el context actual, aquestes són accions que poden generar angúnia en molts consumidors. I tenir molt estoc per poder apartar tot allò que ha estat tocat no és a l'abast del petit comerç, que és el que realment aporta a les nostres ciutats, el que fa una funció social i cal protegir. Cal confiar que el pas del temps anirà eliminant prevencions i prejudicis excessius, que no responen a una veritable possibilitat de contagi, però convindria que les autoritats i els líders d'opinió hi ajudessin. Està comprovat que contagiar-se tocant un jersei degudament tractat és tan probable com ser atropellat en sortir de la botiga. Alimentar pors infundades és tan nociu com la irresponsabilitat.