L'Assemblea General de les Nacions Unides en la resolució 66/127 de l'any 2011 va designar la data del 15 de juny com a Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i Maltractament en la Vellesa. Una xacra social que afecta milions de persones al món i que en molts països no s'hi dona la importància que té. Qualsevol tipus de maltractament és totalment inacceptable i, per tant, condemnable.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que el 16% de les persones de més de 60 anys són víctimes d'abusos i maltractaments. Un percentatge que es considera superior, ja que moltes persones maltractades no s'atreveixen a denunciar-ho.

La deterioració de les facultats cognitives de les persones grans per motius de l'edat les fan més vulnerables. Les persones amb algun grau de dependència tenen més risc de convertir-se en víctimes d'algun tipus de maltractament.

Els maltractaments a les persones grans freqüentment són un problema invisible. No se'ls dona la transcendència que tenen. D'abusos i maltractaments n'hi ha de molts tipus, com són el físic, el psíquic, l'emocional, el sexual... El catàleg és extens: violència física, falsificació de signatura, ús indegut dels béns per part dels tutors, coaccions per modificar el testament, furts del patrimoni, signatura de documents amb desconeixement del titular, etc. I no cal oblidar els abusos econòmics i financers dels quals algunes entitats bancàries en saben bastant. Les «accions preferents» (producte de renda variable) van afectar unes 800.000 persones en el conjunt d'Espanya. Molts dels afectats eren clients d'edat avançada als quals no es va informar degudament del risc del producte financer.

També cal tenir present el rebuig social que pateixen les persones del col·lectiu LGTB i que a la vellesa es troben més aïllades. Les actituds poc tolerants en algunes residències geriàtriques els obliga a amagar-se de la seva orientació sexual.

Malauradament, com passa en altres àmbits de la societat, les dones són qui més pateixen les conseqüències dels maltractaments. Els maltractaments afecten el doble de dones que d'homes. Unes dades del SEAP (Servei Especialitzat d'Atenció a les Persones): entre 65 i 84 anys, el 29,5% de les dones pateixen maltractaments mentre que en els homes és el 15,3%. En el tram de més de 85 anys, els maltractaments afecten les dones el 19,2% i els homes el 7,6%. Una altra dada a considerar és que els fills estan involucrats directament en el 36% dels casos de maltractament. Moltes d'aquestes persones maltractades no s'atreveixen a denunciar-ho per por a les repercussions familiars que pot comportar.

Parlant de percentatges i desigualtats de gènere cal recordar que l'import mitjà de les pensions dels homes és el 34,6% superior a les de les dones. I el 60,4% dels pensionistes que cobren retribucions per sota del llindar de la pobresa són dones.

S'ha de reconèixer que en els darrers anys ha augmentat la sensibilització social envers aquest problema i, per tant, cal valorar positivament el bon treball que s'està efectuant des de les administracions. El Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Manresa es van adherir l'any 2017 a la campanya «Tracta'm bé» per tal de promoure accions diverses als municipis de la comarca. És imprescindible millorar les mesures de prevenció, detecció i atenció, com també fomentar la participació de les persones grans impulsant l'envelliment actiu, la igualtat de gènere, programes d'inclusió i les relacions intergeneracionals.

Els valors com el respecte, l'estimació i la solidaritat s'han d'inculcar des de la infantesa a l'escola i a la família. Cal no defallir per aconseguir un envelliment digne!