Les imatges d'acumulació de joves al carrer Castell de Solsona han creat alarma a la ciutat i arreu on han estat vistes. Tot i que les fotografies poden generar efectes equívocs, com va quedar palès en les imatges que van generar esgar-rifances desproporcionades quan es va donar permís als barcelonins per sortir a passejar, en aquest cas la imatge és molt eloqüent: efectivament, massa gent massa junta en actitud massa despreocupada. L'Ajuntament ha de prendre mesures per evitar-ho. Però seria enganyar-se pensar que aquest és un problema solsoní. Arreu on hi ha gent jove (per raons òbvies, la menys temerosa) en disposició d'agafar una copa i aplegar-se socialitzant, es produeix i es produirà el mateix problema. Tots els experts coincideixen que a l'aire lliure el contagi és molt poc probable i, per tant, no cal exagerar el perill, però aquestes situacions també es produiran en espais tancats si n'hi ha ocasió. I el que afavoreix la proximitat és, sobretot, estar a peu dret. Les cadires imposen un mínim de distància. Per això es van obrir aviat les terrasses i no les barres. Drets, junts i desinhibits per l'alcohol, no pot ser. És perillós i cal prendre mesures.