Les lleis han de ser clares, i són més bones si en aplicar-les són més incontestables. Les ordres, per exemple les que ens poden arribar dels nostres polítics, han de tenir una base legal sòlida, perquè qualsevol forat que quedi d'al·legalitat o il·legalitat pot ser un problema per a l'aplicació d'allò que els governants podrien haver entès com a millor per a la societat. En el cas del confinament de Lleida que la Generalitat vol aplicar des de diumenge, s'ha vist que hi havia aquests peus de fang pel que fa a les qüestions legals, a qui és l'autoritat per aplicar què, i quin suport legislatiu cal per poder aplicar mesures que afecten drets de les persones, com ara la mobilitat. És possible, molt possible, que l'aïllament, el confinament radical, estigui entre les mesures que cal prendre per reduir el brot, o brots, de Lleida i el Segrià. Però sense entrar en debats polítics sobre poders entre estats i autonomia, el que sí que cal exigir és que hi hagi el fonament legal sòlid que dèiem al principi per poder explicar de forma clara, entenedora i sense equívocs les ordres i els seus perquès.