D'uns anys ençà, a l'interior de les mines de potassa del Bages hi conviuen els miners de la companyia, la plantilla pròpia, i treballadors d'altres empreses externes. N'hi ha una, però, Montajes Rus, que té el gruix dels treballadors externs. Aquest model de subcontractació no té cap justificació tecnològica, perquè les empreses mineres tenen treballadors formats per fer les feines dels empleats de l'empresa externa i, si no, hi ha la tradició formativa suficient per crear els perfils que calgui. El sistema s'usa, fonamentalment, perquè l'empresa concessionària de l'explotació del subsòl, ICL, pugui tenir un major marge de maniobra sobre el conjunt d'empleats, perquè els comptes de l'empresa surtin més bé, per poder pactar convenis d'aplicació limitada.

No sé si algú és capaç d'establir una relació directa entre els accidents a la mina i la incidència que té sobre el personal de l'empresa berguedana Montajes Rus, o tot plegat és fruit d'una malaurada casualitat, però entre els darrers accidents mortals o greus n'hi ha un percentatge important que són de personal d'aquesta empresa. Ara, aquesta empresa anuncia que vol acomiadar més de 60 treballadors de la mina. Aquest sistema de subcontractació debilita el treballador, segur. I la seguretat està en qüestió.