L'augment de casos de persones amb una fragilitat important per adquirir un habitatge digne és un fenomen que afecta tot Catalunya de manera important. Les ocupacions d'habitatge són la problemàtica social més mediàtica, però molt lluny de ser la més estesa, sinó que majoritàriament són persones que es troben en una vulnerabilitat econòmica i social extrema. Algunes d'elles viuen en forma d'habitatge de lloguer a preu de mercat al qual no poden fer front, altres es troben en situacions de relloguers o havent de viure amb familiars i, en els casos més extrems, sense llar.

El Consell Comarcal del Bages ha dut a terme un estudi de la comarca amb relació a la situació de l'habitatge a la comarca. La diagnosi ens diu que hi ha moltes diferències segons poblacions, algunes més afectades per ocupacions pel fet de tenir molts habitatges buits i en situació precària, altres municipis amb un parc d'habitatges antic. En tot cas, queda palès que el Bages té una proporció d'habitatges buits molt superior al total de la província de Barcelona o al conjunt català.

Som un país on s'inverteix poc en polítiques d'habitatge des de tots els estaments. Per tant, la primera reflexió és que ens cal més inversió, no només en ajuts directes, que també, sinó per actuar sobre el parc d'habitatges per oferir un gruix més important d'habitatges assequibles. En aquest sentit, el Consell Comarcal ha posat a disposició dels ajuntaments la borsa comarcal d'habitatge assequible per tal de posar en contacte l'oferta i la demanda: l'oferta d'habitatges i les necessitats de trobar un habitatge digne i assequible per al conjunt de la població. Aquesta borsa té la virtut de garantir el manteniment i el cobrament dels lloguers a la propietat i l'objectiu de dinamitzar el parc d'habitatge a la comarca.

Alguns ajuntaments de la comarca també han començat a posar eines sobre la taula, com la compra d'habitatges per posar-los a disposició de la ciutadania més vulnerable o bé arribar a acords amb la propietat particular per tal que aquesta cedeixi un habitatge per uns anys que es posa a lloguer social, a canvi de pactar la rehabilitació de l'immoble. Alhora, és important tenir present que els grans tenidors amb habitatges buits (entitats o persones físiques amb més de 15 immobles) han de posar al mercat aquests habitatges en forma de lloguer social amb l'acreditació de l'arrelament i bona convivència de les persones que se'n beneficiaran.

Des del Consell posem a disposició dels ajuntaments un protocol d'actuació amb relació a l'emergència residencial per poder establir criteris conjunts en els casos més greus. Cal garantir el dret a l'habitatge, però també garantir la bona convivència i evitar situacions de vulnerabilitat que ara queden fora del sistema i produeixen situacions dures socialment i comunitària.

Finalment, volem mostrar el rebuig públic a les ocupacions conflictives i delictives que comporten conflictes veïnals. Lluny de ser un problema local, aquest és un repte d'àmbit comarcal i de tot el país. Reclamem eines i canvis legislatius per poder actuar i resoldre aquells casos que comporten una alteració de la convivència. Les administracions locals no tenim recursos ni mecanismes legals i ens sentim impotents davant de fets que requereixen respostes immediates. Alhora, aquestes ocupacions, de vegades, posen en el punt de mira famílies sense recursos econòmics que necessiten un habitatge, però que es troben en situacions irregulars i que malden per sortir-se'n dignament. En aquest sentit, els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal treballarem amb intensitat en polítiques públiques d'habitatge a preus assequibles a través de l'Oficina d'Habitatge ubicada al Consell Comarcal ( habitatge@ccbages.cat/93 693 03 61).