Últimament és motiu de comentari generalitzat les previsions d'un possible greu risc d'incendi forestal al nostre país, amb greus conseqüències, a causa primer del canvi climàtic i sobretot per la manca de gestió dels nostres boscos per l'abandonament generalitzat en moltes zones del país, i que ha provocat un augment considerable de massa forestal i de combustible als boscos.

I al final, sempre surt una frase: cal fer gestió forestal.

Però això, com ho hem d'explicar als nostres polítics i als nostres ciutadans, perquè entre tots siguem capaços de dir i fer gestió forestal?

Ho intentaré explicar:

La meva comarca, el Bages, ha estat sempre una de les comarques més afectades pels incendis forestals i tenim molta experiència en la resolució de les emergències. Però com ara diem, ens cal fer gestió.

Com cal fer-ho de forma planera i que impliqui a tothom?

1.-Fa molt de temps, vàrem proposar, quan es construïa una nova presó, com a gran consumidor d'aigua calenta, la instal·lació de calderes de biomassa. Teníem la paraula de la llavors consellera d'Interior, que va fer mans i mànigues perquè es fes aquesta instal·lació, fent inclús una presentació al territori.

No es va instal·lar finalment per discrepàncies amb la propietat i sobretot per motius econòmics i manca de pressió de l'administració. Ah, i alguns sabem qui és el propietari.

2.- Quan es va fer l'ampliació i remodelació de l'hospital de la mateixa comarca, vàrem demanar també la instal·lació d'una caldera de biomassa, com havíem vist en un gran hospital a la zona francesa. Novament excuses i es va perdre una gran ocasió.

3.- Quantes escoles, grans hospitals, residències hi ha a Catalunya, i que depenen de diverses conselleries, però que fins ara no han tingut l'interès per eliminar calderes de combustibles fòssils per calderes de biomassa, quan tenim combustible que mai acabarem.

Aquest seria un pas definitiu per a la neteja dels boscos. Si es crea demanda i aquesta és rendible, ben segur que els propietaris forestals dedicaran els seus esforços a fer aquesta gestió, que voldrà dir treure càrrega de combustible als boscos de proximitat.

4.- Perquè, a més, seguim tenint calderes de biomassa, com algunes que coneixem d'elevat consum, que per motius econòmics consumeixen estella forestal de fora del nostre país, només per criteris econòmics, sense l'obligació de consumir estella de proximitat. Després ens omplim la boca de consum de productes de km 0.

Per altre costat, per què no es promociona més les tasques de pastura amb tot tipus d'animals per mantenir la neteja de les franges ja realitzades?

Tenim al nostre país productors de carn de xai, de vedella, que són, a més de bons productes alimentaris, elements de gestió dels boscos perquè fan aquesta pastura abans esmentada com un complement del seu producte.

Per què no promocionem aquests productes que fan aquesta doble vessant econòmica i forestal i milloren la seguretat dels nostres boscos davant dels incendis forestals?

Però ens calen molts més d'aquests ramaders, que fan bons productes i gestionen els seus boscos, i més implicació de les administracions i grans superfícies per a formació i informació als nostres ciutadans, perquè valorin la qualitat del producte i la seva col·laboració en la gestió forestal.

Ens cal, sí o sí, treure rendiment dels boscos i dels seus productes.

Estem d'acord en les tímides accions de neteja de franges de protecció d'urbanitzacions, de nuclis d'interfase urbana-forestal que realitzen les administracions, però és totalment insuficient si no es prenen accions més contundents.

Serem capaços d'entendre que fer gestió forestal davant dels incendis és també fer mosaic de bosc i conreus que talli la discontinuïtat de les masses forestals. Ara ja estem entenent que és bo tallar uns quants arbres per salvar-ne molts més.

I dins aquets paràmetres, les plantacions de vinyes o farratge verd, poden ser un element clau per aturar els grans incendis forestals com es va demostrar l'any passat a la Torre de l'Espanyol.

La pagesia i la ramaderia han de ser sens dubte un element de suport a la lluita contra els incendis forestals.

Cal, finalment, un canvi de paradigma en la urbanització d'espais forestals. És insostenible la gestió dels incendis forestals, quan s'ha de defensar nuclis habitats amb una perillositat indiscutible per la proximitat en zones forestals, amb carreteres d'escapament moltes vegades insuficients o inexistents, sense planificació ni simulacres d'evacuació, etc.

L'autoprotecció la deixo per al final. Mai hem estat capaços de formar els nouvinguts habitants d'aquestes urbanitzacions respecte al perill que representen les seves construccions properes a zones forestals, perquè la majoria provenen de zones urbanes, i mai han conviscut amb aquest risc.

Per tant, cal treballar en tres grans finestres: gestió forestal amb rendibilitat de la neteja de boscos amb molta més implicació de les administracions per crear obligacions en el consum de biomassa; reconsideració dels temes urbanístics i, per altre costat, treballar en la protecció civil en tot el que està relacionat amb la formació i l'autoprotecció.

O ens hi posem tots, o les pitjors perspectives que aquests dies ens expliquen els experts, algun dia les haurem de patir i després tot seran excuses. Ens hi posem?