Durant uns quants anys, sis o set, la bibliotecària M. Teresa Miret, l'arxivera Marta Vives i jo mateix hem estat treballant en un projecte de recerca que finalment s'ha materialitzat en un volum de gran format i d'una extensió d'unes cinc-centes pàgines que porta per títol Els carrers i les places d'Igualada. Nomenclàtor i història. Vam presentar-lo avui fa vuit dies en un acte al claustre renaixentista de l'Escola Pia, amb totes les mesures de seguretat. El llibre recull el nomenclàtor complet dels 322 carrers i les 38 places d'Igualada, amb informació històrica de cadascun d'ells i una selecció de fotografies procedents de l'Arxiu Fotogràfic d'Igualada.

Crec que pot tenir interès per als lectors conèixer algunes de les característiques metodològiques que hi hem aplicat. Per començar, hem ordenat els carrers de forma alfabètica i hi hem fet constar quatre aspectes: 1, la descripció: on està situat el car-rer, la data en què va rebre el nom actual i els noms que havia tingut anteriorment; 2, el nom: descripció breu del nom, que és gairebé sempre conseqüència d'un topònim, d'una tradició, d'un sant o d'un homenatge a alguna persona significativa per a la ciutat; 3, resum històric: en els carrers més antics, expliquem la seva evolució al llarg dels segles; i 4, les cases: descrivim, número per número, les cases que tenen un significat especial per la seva arquitectura, per les botigues que hi ha hagut, per les associacions que han acollit, pels fets històrics que s'hi han produït, etc. També hi fem constar els oficis, els noms populars i els renoms. Tot, tancat l'any 2000.

De seguida ja es veu que, per assolir aquests objectius, ha calgut dur a terme una recerca molt intensa, tan exhaustiva com ha estat possible. Hem procedit a buidar tota la bibliografia igualadina existent, inclosa la premsa, i hem recorregut als fons documentals de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia, particularment als padrons municipals d'habitants, els llibres de matrícules industrials, les llicències municipals d'obres o les imatges fotogràfiques, de tots els quals hem extret un gran nombre d'informacions i de dades.

A l'hora de fer el llibre, el nostre enemic principal ha estat segurament la numeració de car-rers. Al llarg del temps, els números que identifiquen els edificis de cada via pública han experimentat canvis notables. En realitat, la numeració de les cases en parells i senars a cada costat del carrer no es va adoptar oficialment fins a l'11 de març del 1852. D'altra banda, els criteris han variat sovint com a conseqüència de l'evolució urbanística i de les necessitats derivades de la gestió administrativa de la ciutat. Aquestes circumstàncies ens obliguen a advertir que el número actual de cada casa, que és el criteri bàsic d'ordenació que hem adoptat, no sempre és possible atribuir-lo amb certesa quan parlem de temps endarrerits, malgrat que ens hem basat en la documentació pròpia de cada època.

Conscients d'aquest risc en una obra tan voluminosa, hem arbitrat un mecanisme perquè la gent ens pugui comunicar els errors o omissions que hi trobin. I a mig termini penjarem el llibre a la web de la Revista d'Igualada, editora del volum, perquè sigui possible consultar una versió permanentment actualitzada i corregida de l'obra.

No coneixem altres treballs d'aquestes característiques relatius a ciutats de demografia semblant. En canvi, creiem sincerament que una obra així reforça els vincles identitaris i socials de l'indret on ens ha tocat de viure...