La protecció del ciutadà davant l'abús o violència d'un altre ha de recaure en les policies. Elles tenen l'encàrrec democràtic de vetllar per la protecció dels ciutadans, i no per altres interessos. És cert que, sovint, per causes diverses, hi ha ciutadans que es queixen de manca d'atenció policial, de desatenció o d'oblit, però no és menys cert que la millor solució de les que tenim en aquests moments els ciutadans catalans continua sent acudir als agents. Publicava ahir aquest diari que hi ha un grup organitzat de veïns de Manresa que està disposat a intervenir en un paper de vigilants socials que s'han autoassignat. És molt possible que entre els membres d'aquest grup hi hagi gent de bona fe, que vol actuar en una feina d'auxili, i que vol tenir presència al carrer per suplir una suposada manca de policies. En primer lloc, aquesta acció és un risc per a ells mateixos. S'hauria d'evitar que actuacions emparades en un missatge de justícia puguin provocar un acarament entre grups. Però, a més a més, aquests tipus de grups poden no tenir a veure amb el respecte a tots els ciutadans.