El tancament de les mines de Sallent i Balsareny té un futur complicat des del punt de vista laboral en un horitzó molt curt de temps. Els ERO es van succeint a diferents empreses. El barret de copa de les solucions màgiques no té coloms esperançadors per ensenyar als treballadors. O, dit d'una altra manera, ni l'empresa ICL, ni les empreses subcontractades, ni les administracions locals, ni la Generalitat no aporten solucions al tancament. El Fòrum de la Mineria, l'espai de diàleg entre totes les parts interessades en l'activitat minera, es va reunir abans-d'ahir a Sallent, però la trobada va acabar amb cares llargues i poques solucions. La crisi del sector de la potassa, unit a un cert fracàs dels propòsits del pla Phoenix, no permet veure que des d'aquesta part es generin brots verds. A escala de municipi i comarca, les mesures de generació de nova ocupació són molt limitades, i l'administració catalana, amb la crisi actual generada per l'aturada de la pandèmia del coronavirus, té poques cartes per posar sobre la taula. La urgència, però, no fa vacances. Les solucions tampoc n'haurien de fer.