La darrera enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat no conté només preguntes sobre la independència i les eleccions, sinó també sobre qüestions econòmiques, i aquí passa una cosa curiosa: la majoria dels catalans pensem que nosaltres anem bé però el país va molt malament. Aquesta percepció dual no es cosa de la minoria privilegiada, sinó de la majoria dels enquestats. Un 75% considera que la situació econòmica de Catalunya és avui pitjor que fa un any, però només un 33% confessa que la seva situació particular s'ha espatllat en els darrers dotze mesos. En canvi, més de la meitat -un 57%- diuen que està igual, i un 9% considera que fins i tot ha millorat. O sigui, que jo no vaig malament, però el país va pel pedregar. Insisteixo: si un dos terços dels catalans confessa que està igual o millor, és curiós que tres de cada quatre pensin que el país s'ensorra. L'explicació possible és que no jutgem la situació global a partir de la nostra experiència sinó d'unes fonts de coneixement que no són ni tan sols properes. Si forméssim opinió a partir de fonts properes, miraríem com els van les coses als nostres veïns, parents i amics, i si aquests fossin sincers, en dos de cada tres casos ens dirien que estan igual o millor que fa un any. Però ja fa temps que la nostra veritable proximitat no són els parents, els veïns ni els amics, sinó els protagonistes del relat mediàtic i els animadors de les xarxes socials. Si es mesura el temps que dediquem a escoltar-los, els presentadors dels telenotícies superen a qualsevol altra persona exterior a la família nuclear, però encara són més les hores que esmercem en devorar els continguts que boten i reboten per les xarxes. Aquest són els nostres contactes amb la realitat. Fem com aquell que mira la tele, i no la finestra, per saber si plou al seu municipi. Ens assabentem que el PIB s'ha clavat una costellada monumental i deduïm que el país va en orris, encara que el nostre compte corrent no minvi. L'interrogant, ara, és si els problemes del 33% que ha empitjorat durant el darrer any arrossegaran el conjunt i enfonsaran el 66% restant, o si el futur evolucionarà en el sentit contrari. Segons l'enquesta, els pessimistes són més que els optimistes.