Les piscines munipals -i també els gimnasos privats que disposen d'espai per a la natació- s'han organitzat d'acord amb les necessitats de prevenció de la covid de manera que, a hores d'ara, la major part dels equipaments dels pobles principals estan oberts i en marxa. La seva capacitat ha quedat reduïda a la meitat i alguns centres han pres mesures de gestió de la circulació molt intenses, com ara les piscines de Manresa, que exigeixen reserva prèvia en una app per poder accedir a les instal·lacions. El nombre d'usuaris ha caigut de forma substancial i, en molts casos, queda lluny del permès amb la reducció de la capacitat. El resultat econòmic d'aquest funcionament i d'aquest nivell de concurrència serà, probablement, molt deficitari, per bé que les xifres milloraran si el públic va agafant confiança. El més rellevant és que s'ha demostrat que les piscines poden ser espais molt segurs; de fet, molt més que molts altres espais públics considerats vitals. La tendència de tancar-les en les primeres mesures que es prenen quan hi ha rebrots hauria de des-aparèixer. Seria la primera mesura per donar confiança als usuaris.